BLOG

Bing Chat přejímá novou identitu jako Copilot AI v rámci Microsoftu

Společnost Microsoft oznámila, že přejmenuje svůj chatbot Bing Chat na Copilot. Dosavadní název bude postupně nahrazován novým od 1. prosince 2023.

Společnost Microsoft oznámila, že přejmenuje svůj chatbot Bing Chat na Copilot. Dosavadní název bude nahrazován novým od 1. prosince 2023.

Přejmenování souvisí se snahou Microsoftu sjednotit názvy svých produktů, které využívají umělou inteligenci. Copilot je již dostupný na adrese copilot.microsoft.com, nadále však zůstává funkční i původní adresa chat.bing.com.

Copilot je chatbot poháněný velkými jazykovými modely GPT-3 a GPT-4. Umí komunikovat s uživateli v přirozeném jazyce a pomáhat jim s různými úkoly, jako je například psaní, překládání nebo vyhledávání informací.

Proč je přejmenování důležité?

Přejmenování Bing Chatu na Copilot je důležitým krokem pro Microsoft. Důvodem je, že společnost chce sjednotit názvy svých produktů, které využívají umělou inteligenci. To usnadní uživatelům orientaci v nabídce společnosti a pomůže jim pochopit, co Copilot umí a jak ho mohou používat.

Co je Copilot?

Copilot je chatbot poháněný velkými jazykovými modely GPT-3 a GPT-4. Umí komunikovat s uživateli v přirozeném jazyce a pomáhat jim s různými úkoly, jako je například:

  • psaní textu,
  • překládání jazyků,
  • vyhledávání informací,
  • generování kreativních formátů textu, jako jsou básně, kód, skripty, hudební skladby, e-maily, dopisy atd.

Copilot je stále ve vývoji, ale má potenciál stát se cenným nástrojem pro mnoho uživatelů.

Závěr

Přejmenování Bing Chatu na Copilot je důležitým krokem pro Microsoft. Sjednocení názvů produktů, které využívají umělou inteligenci, usnadní uživatelům orientaci v nabídce společnosti a pomůže jim pochopit, co Copilot umí a jak ho mohou používat. Copilot je zajímavý produkt, který má potenciál být pro uživatele užitečný. Přejmenování může pomoci Copilotu získat větší popularitu.

-->