Newslettery - test

Newsletter test

Karel Čapek a H.G. Wells byli dva významní spisovatelé 20. století, kteří se vyznačovali nejen svým talentem a dílem, ale také svým zájmem o vědu a techniku. Oba spisovatelé se setkali v díle, kde používali futuristické prvky a své představy o budoucnosti přenášeli do literatury. Wells byl znám jako mistr vědeckofantastické literatury, zatímco Čapek se proslavil zejména svými antiutopiemi a jako autor prvního použití slova "robot" ve svém dramatu "R.U.R.".

Karel Čapek a H.G. Wells si začali dopisovat v roce 1927, kdy se Wells dozvěděl o Čapkovi a jeho dílech od přítele v Čechách. Wells si oblíbil Čapkův styl psaní a oceňoval jeho práci. Čapek naopak obdivoval Wellsa pro jeho důraz na vědu a techniku a také pro jeho schopnost vizualizovat budoucnost.

Jejich korespondence se zaměřovala na mnoho témat, včetně svých literárních prací a názorů na společnost a politiku. V dopise z roku 1934 napsal Wells Čapkovi: "Děkuji vám, pane Čapku, za dárek vašich knih. Přináší mi to velkou radost. S vaší prací jsem byl obeznámen již dříve, ale nyní jsem měl šanci si ji opravdu užít."

V jednom z dopisů se Čapek zeptal Wellsa na jeho názor na politickou situaci v Evropě a oba spisovatelé se shodli na tom, že budoucnost Evropy bude záviset na tom, jak budou jednotlivé země spolupracovat.

Jejich korespondence ukazuje, že jejich vztah byl založen na vzájemné úctě a obdivu. Navzdory tomu, že se nikdy nesetkali osobně, jejich vztah měl velký vliv na jejich tvorbu a také na literární svět obecně.

Korespondence mezi Čapkem a Wellsem byla velmi plodná a stala se pro oba spisovatele zdrojem inspirace. Čapek v jednom z dopisů Wellsovi napsal: "Rád bych vám poděkoval za to, že jste mě nau

-->